Hebben vrouwen humor?

De meningen zijn verdeeld. Vooral de meningen van mannen zijn hierover verdeeld: hebben vrouwen humor? Samen met Titia Huisman, Neeltje van den Brand en Maaike